Chỉ Một Thiện Niệm – Thức Ăn Cho Tâm – Tỉnh thức


Chỉ một thiện niệm !

Sát na khởi thiện niệm, trọn ngày hỷ lạc
Như tiếng vang trong hang động sâu thâm,
Như vết dầu loang… theo tuần, tháng rồi năm.
Chẳng cần thức ăn bổ dưỡng, luôn hưng phấn

Khi tâm thanh tịnh, lực càng tinh tấn
Lời Phật, Tổ dạy trước vẫn mù mờ
Nay tỏ tường từng chữ ngỡ rằng MƠ
“ Được xoa đầu từ Phổ Hiền Bồ Tát ! ”

Thập đại nguyện vương như luồng gió mát,
Len vào ngõ ngách tâm thức hoang vu.
Như trận mưa rửa sạch những bụi mù…
Chợt nhớ lại “ NGŨ GIẢ TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC “

Điều thật đơn giản, chứa bao năng lực !
Nguyện mỗi ngày chỉ một thiện niệm thôi.
Thực hiện ngay không để vuột… bay trôi
Rồi cứ thế… tăng dần trong tu tập !

Ung dung, thanh thản, niềm vui tràn ngập !!!

Huệ Hương

____________________

Thức Ăn Cho Tâm…

Hoà Thượng Nhất Hạnh có dạy :
You Are What You EAt !!
Sống An Lạc phải nuôi dưỡng Thân Tâm.
Người vô minh, chỉ dưỡng thân là lầm.

Tâm bỏ hoang, mặc tình không chăm sóc
Thân người hình thể cùng mặt mũi, răng tóc ?!
Nhưng tỷ người, nét thể hiện khác nhau.
Tướng tự tâm sanh, từ trường ẩn hiện.

Chế tác hỷ lạc, luôn hướng vào việc thiện.
Dinh dưỡng lành, nuôi dưỡng cho tâm an.
Phước là gì ?! phản chiếu việc thiện làm…
Tích thiện nhỏ, góp thành kho thiện nghiệp.

Thân tâm nhất như, đi đôi mẫn tiệp.
Ngày qua ngày,quán chiếu hỷ lạc tăng…?!
Luôn xét mình tu tập đúng đường chăng ?!
Nếu đúng đường, càng tu càng An Lạc.

Hạnh phúc nào so bằng…
Thân Tâm An Lạc …..

Viên An

_____________________

Tỉnh thức

Ai vô niệm, vô sanh, trọn niềm hỷ lạc?
Vô minh, pháp tánh có phải sâu thâm?
Thân ảo hoá, pháp thân quấn quít tháng năm
Sóng cùng với nước ngàn năm vương vấn.

Rõ thực tướng, hai thân cùng là một,
Họp và tan trong vũ trụ tỏ, mờ
Sự diệt sanh hiện hữu tợ giấc mơ
Ba thứ độc không hoành hành Bồ Tát

Khi tỉnh thức thấy trăng thanh gió mát
Tìm sao ra thứ bẩn đục hoang vu
Ôi phù vân tan họp, bóng sương mù
Sóng lao xao mặt nước về vô cực.

Chẳng mong cầu không tiêu hao năng lực,
Dứt niệm rồi vạn pháp không thôi
Còn mộng mơ có sáu nẻo nổi trôi
Phước và tội ai người ban hay phạt?

Minh Quang – 23/06/2020

____________________

Chỉ một thiện niệm vun… thêm an lạc
Hiểu Từ Bi mang ý nghĩa thậm thâm
Lợi cho người luôn nhân gấp… bốn, năm
Lợi vì mình, sau… ăn năn tự vấn

Chỉ một thiện niệm giúp… tu tin tấn
Trí huệ tăng… phiền não sẽ lu mờ
Thắp đuốc tuệ soi… dẫn khỏi trầm mơ
Đời mộng ảo, phí… thoảng hoài mất mát

Chỉ một thiện niệm gần… Tâm Bồ Tát
Sống vì người, không… cô độc hoang vu
Định hướng đi, thoát… được u minh mù
Tham, sân, si ba độc hoang… phí sức

Chỉ một thiện niệm chứa… mang năng lực
Nhìn cuộc đời an lạc, thảnh thản… thôi
Rũ muộn phiền, danh lợi bóng… nước trôi
Luôn tỉnh thức… quán chiếu Tâm tu tập

Thiện niệm là thức ăn, nuôi nghiệp… nhập

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.