Ma Computer – Biết Ma Mới Thấy Phật – Tâm Ma – Thi Hữu Quý

Ma Computer

Ai hỏi mình :
Thời đại này sợ ma gì nhất ?
Thưa rằng Ma Computer hiện rất bất ngờ …
Thế cô đơn độc, tập tểnh làm thơ
Gửi bài qua mạng…
Bị trả lại vì lỗi do Chánh tả !

Đã kiểm tra kỹ càng… trời ạ oan quá !
Một phút gửi email ma tự sửa dấu sai
Nhảy ngồi lên thế thành thể thật tài
Ngay đề tựa… đành không lời ta thán!

Cuộc chơi thôi bây giờ sao chán ngán!
Ta về vui thú cảnh kiểng hoa viên.
Thiền hành mấy lượt sớm dứt ưu phiền.
Xả ly hết từ nay … không văn thơ gì nữa,

Ma Computer ơi, không cơ hội vào cửa !

Huệ Hương

_________________

Biết ma mới thấy Phật

Con đường tu : hướng vào tâm quán chiếu.
Nhận cho nhanh tánh Biết hiện tại tâm.
Để buông ma tìm Phật, không tu nhầm.
Chúng sanh tu ngược lại… theo lục Trần chi phối…

Tu sai chiều, chúng ta luôn lầm lỗi…
Hơn nhau không, là giác chậm hay nhanh.
Bạn trực nhận cảm thọ, đúng đường lành…
Ma Phật tại tâm, chúng ta có đủ …

Tu là chuyễn hoá ma… luôn tự nhủ.
Phật Ma Ở Tại Lòng Ta ….
Tịnh Tâm Là Biến Ma Thành Phật Tiên.
Chúng ta cùng nhau… tự nhủ bạn hiền…

Viên An

_________________

 

Tâm Ma

Là chúng sinh thời tâm ma sợ nhất
Vì nghịch duyên luôn bên sẵn chực chờ
Trong tích tắc lơi đi thoáng ơ… thờ
Dễ dàng vướng sân, si, hận… buông thả

Là chúng sinh thời tâm ma sa ngã
Thường trách người, hơn… tự thấy ta sai
Nghĩ lợi mình, trước khi… nghĩ về ai
Đeo phiền não khi… tỉnh sâu nghiệm quán

Là chúng sinh thời tâm ma luôn choáng
Cần tập quen, luôn…. suy xét căn nguyên
Nhắc nhở mình, muôn sự có… nhân duyên
Sai lạc bước… đương nhiên ĐỪNG phạm nữa

Phật, Ma… Chánh Tà chỉ tơ ngăn… giữa…

tp

_________________

Thi hữu quý

Đề tài xướng lần đầu tiên vô duyên nhất
Được thi hữu thương, góp ý khỏi mong chờ
Hiểu tâm trạng bạn mình quá bơ vơ
Dễ dàng buồn tủi, mượn thơ … stress XẢ

Thật cảm động … giúp nhìn lại tự ngã
Vì vội vàng nên chẳng kiểm soát lỗi sai
Đem Ma Computer thay vào những chua cay …
Học được rằng: người chỉ trích ta cần thận trọng … quán

Chỉ một việc nhỏ … đã sinh tâm chán
Thì làm sao tu tập Đạo uyên nguyên
Tìm pháp đối trị, chuyền hoá nghịch duyên
Quán soi mọi hành vi … chú tâm hơn nữa

Ma nào hiện ra, đều giúp ta tu sửa !!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.