Tìm Chi… Lạc Lối – Thực Tại Là Đây !

Tìm đồi Tây
Lạc đồi Đông
Hỏi mây trời chở nắng hồng về đâu?
Tìm nghìn xưa
Lạc nghìn sau
Hỏi trăng thiên cổ còn màu rằm thu?

Tìm chi
Trong biển xanh dâu
Sông đời sóng vổ chân cầu nhân gian
Tìm chi
Hoa nở
Hoa tàn
Sắc xưa còn thắm?
Nhụy vàng còn hương?

Tìm chi
Sương khói hoàng hôn
Cuối rừng mây bạc
Đầu non sương mờ
Vẽ vào trời đất câu thơ
Tìm chi?
Thôi nhé!
Hư vô
Cõi về.

Lê Văn Trung

____________________

Tìm chi…

Tìm chi… tuổi lạc sang Đông
Buông… hôn hoàng, lác đác hồng, đây đâu
Còn bao… để ước mộng sau
Chừ… trăng bàng bạc nhạt màu hiểu… nhau

Tìm chi…mòn đá cồn dâu
Dập vùi theo sóng… bạc đầu thời gian
Dù hay sinh, trụ… nở, tàn
Vẫn mong… kỷ niệm ẩn tàng, hoài… ôn

Tìm chi… đêm phủ xuống hồn
Rồi… đôi tay trắng, cũng buông ơ thờ
Thoảng… mây bay chớ… đợi chờ
Hư vô… về cõi mịt mờ, buồn… ôi

Tìm chi… Một Chánh Niệm thôi…

tp

____________________

TÌM CHI

Có người hướng đến phương Tây
Người khác vái lạy có ngày về Đông
Ngồi kia mãi niệm danh hồng
Sống luôn vị kỷ cứ mong một ngày

Bỏ thân trực chỉ phương Tây
Về Đông để bỏ nơi nầy bể dâu
Hỏi rằng ngày đó về đâu?
Từ kim đến cổ đạo mầu, gương xưa

Làm lành bỏ ác sớm trưa
Tự mình thanh tịnh ngăn ngừa loạn tâm
Ngón tay không phải trăng rằm
Đi tìm ảo vọng trăm năm bụi hồng

Đừng mong chết để cho xong
Được về an dưỡng tiên bồng sướng vui
Sống thì chán ngán ngậm ngùi
Thời gian đi tới có lùi được đâu?

Nhân duyên nghiệp quả tin sâu
Hỏi hoa tàn nở bao lâu làm gì
Quanh co tìm mãi làm chi
Trong thân tâm đó mà đi trở về

Độc hành lần bước về quê
Chân không diệu hữu, đề huề gió trăng
Trong lòng chẳng chút ngại ngăn
Tìm chi người hỏi – thưa rằng yêu thương

Minh Quang – 25 July 2020

____________________

LẠC LỐI…

Vọng ngoại, đi tìm ! ….
Càng tìm, càng xa…
Hồng Trần tháng lại ngày qua.
Hướng về chỉ thẳng tâm ta mà về.

Sáng chiều, còn mãi, đam mê.
Hư vô một cõi, đi về, Tây Phương !
Sống nay không trọn tình thương.
Ngày mai về đó, vấn vương Hồng Trần.

Chi bằng Chánh niệm, bỏ Sân.
Tham, Si không bớt, còn đi ngoài nhà.
Đến ngày rời bỏ ta bà.
Tay không ta đến, bây giờ về không !!

Tìm chi mà chạy vòng vòng.
Trực chỉ… hướng nội, mới hòng tới nơi.
Ai ơi… vội vã, tìm chi…?!
Hướng tìm sai lối, càng tìm càng xa.

Chánh Niệm, đã thấy tới nhà ,
Sống An, một phút ta bà cũng vui ?!!

Viên An

____________________

Thực Tại là đây !

Mặc ai tìm… ai nhắm hướng Tây Đông
Thực tại hiện tiền bài học phải thông
Dù ngàn sóng… chống chèo cho thật vững
Đừng ảo vọng, mơ hiểu được Huyễn, Không

Giữa biển động mà lòng không động
Tâm bình thường, khó phiền não lắm khi
Tự tại ngâm câu “ Lão giả an chi ”
Nhìn ánh trăng hiện lòng vui là được

Tự mình hoan hỷ… vẫn đang tiếp bước
Kiệm Phước để dành Tuệ mới phát sinh,
Thuận duyên khai mở chuyển hoá tâm linh
Hư vô cõi về… tìm chi không hứng thú !

Tự tu… ngày kia ánh dương hồng nhô nhú !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.