Gập Ghềnh Cuộc Sống – Cuộc Sống Đạo – Tia Sáng Hoàng Hôn

Gập ghềnh cuộc sống

“ Nhàn trung kiểm điểm bình sinh sự
Tĩnh lý tư lương nhật sở vi “
Ý đạo gia đôi lúc phải tư duy,
Phản tỉnh, kiểm điểm lỗi sai quá khứ !

Chiêm nghiệm đời mình khi gập ghềnh khó xử
Phước duyên khắc phục được… chẳng phải “ Tài “
Cái kết hậu đằng sau những họa tai
Cung kính đa tạ Ân cao dâng lễ !!

Học Đạo… Chân lý, Pháp chính là Thượng Đế,
Thuận duyên nhờ chân thật, sống thiện lương
Không tranh chấp nhẫn nhịn khiêm nhường
Ba thời KHỨ, LAI, TẠI đều… nhân quả!

Vẫn có lúc
“ không thể chọn lựa một trong nghiệt ngã “
Chỉ biết thành tâm làm hai quẻ xin xăm
Tiếp tục, dừng lại lắng nghe tiếng thì thầm
Của trực giác, tiếng lòng mình mách bảo !

Bạn ơi biết giải đáp thế nào THỰC , ẢO !!

Huệ Hương

____________________

CUỘC SỐNG ĐẠO
********************

Trung dung, hiểu lý chí ư sự,
Tam tự quy đạo vô vi.
Đối đãi không còn, chẳng tư duy
Ba thời sao kiếm hiện, lai, khứ?

Chuyện đời như thị đâu cần xử,
Nhân quả duyên sanh cậy chị tài.
Cổ đức sợ nhân vượt ương tại,
Ngũ thường; nhân nghĩa, trí, tín, lễ.

Pháp luân thường chuyển tứ thánh đế,
Tín, tấn, thường hành một tư lương,
Trí huệ, thanh quy sống kính nhường
Tự nhân tích đức lo chi quả?

Cũng có lúc,

Bát phong thổi đến đừng sa ngã,
Biến động một lòng chống ngoại xăm
Áo giáp mặc vào chiến đấu thầm.
Như Lai thuở trước thường chỉ bảo

Ai ơi nhận thực lo chi ảo?

Minh Quang – 09/09/2020

____________________

Tia sáng hoàng hôn

Sống giữa bụi trần, mấy mươi năm.
Tuổi hoàng hôn nhận, nghĩa Sắc Không…!
Thuốc Phật cho tâm, hằng quán chiếu.
Chợt nhận tâm an, mây thong dong.

Nhân chi sơ, bản tánh thiện không ?!
Họa sư tâm vẻ, mọi hình dong…
Lục đạo luân hồi, chân đã mỏi.
Rong ruổi, sáu đường… có chán không ?!

Không muốn quả cay, chọn giống lành.
Mặt trời sắp lặn, sáng biển xanh.
Một phút long lanh, dù có tắt …
Hiện giờ tỉnh giác nhẹ cõi lòng.

Mới hay sướng khổ, cũng tâm này.
Thuốc Phật tuỳ cơ, có sẵn đây.
Dụng Công nhiều quá, thêm mỏi mệt.
Tâm An Thanh Tịnh tới nhà ngay.

Viên An

____________________


Gập Ghềnh Cuộc Sống

Gập ghềnh cuộc sống, đầy bao… sự
Những nhiễu nhương, dù… vô, hữu vi
Quán chiếu nhiều, thêm… vọng tưởng suy
Lún phiền não, khó bề… hồi khứ

Gập ghềnh cuộc sống, khi… hành xử
Hiểu qủa nhân, nên… có thiệt tài
Cam… nhẫn chịu, hơn lãnh họa tai
Đối người, trọng chữ… thâm tình lễ

Gập ghềnh cuộc sống, đấu… cùng đế
Cố giữ… chân tâm, sống thiện lương
Xóa oán… bằng ân, hận… ắc nhường
Thuận, nhu tất… thới an, nhân qủa

Gập ghềnh cuộc sống, học… khi ngã
Biết đứng lên, nhìn… hướng trước thăm
Không vấp nữa, luôn tự nhắc… thầm
Càng nên qúy… luyện, thao trân bảo

Gập ghềnh cuộc sống, đừng mơ ảo…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.