Nỗi Lòng – Vui Sống – Trên Bước Đường Tu – Gập Ghềnh

Nỗi lòng

Nào ai đoán được phải có ngày !
Văn minh hiện đại cũng bó tay,
Biên giới quốc gia đều đóng cửa.
Đại dịch hoành hành thật khiếp thay !!!

Thế kỷ hai mốt vẫn còn may
Điện thoại viễn liên cách một ngày
Vấn an, chúc phúc qua màn ảnh,
Tuổi hạc mòn hao, thấy hình hài!

Ước chi thần thông… có cánh bay
Về ngay bên nhau phút giây đây
Chặn dừng không để bao giọt lệ,
Thương nhớ chờ mong tháng tháng xoay !!

Hư không còn gợn những đám mây
Phúc họa nhớ cho… chớ cậy tài
Ai ơi gắng giữ tư lương thiện
Thế thời nhờ đức… đúng thay sai !!!

Tuần hoàn luân chuyển tiếp theo hoài…

Huệ Hương

____________________

Vui Sống

Tuần Hoàn Luân Chuyển Tiếp Theo Hoài.
Thế kỷ hai mươi, hạnh phúc thay !?
Thần thông diệu dụng, cần một nút.
Thế giới chuyện chi, cũng hiển bày.

Hãy sống lạc quan… mất một ngày.
Tâm linh tương thông… thật quý thay.
Phương tiện tuỳ thời… ta gặp mặt.
Tâm nào Chánh Niệm… tâm nhớ đây ?!

Lúc đói chỉ cần… củ khoai tây.
Bây giờ có sẵn mâm cỗ đầy .
Lại ước cùng ai, chung nhau hưởng, !
Không ăn nguội lạnh… mâm cỗ này .

Không còn thời gian, tiếc nuối đâu.
Lạc quan chấp nhận… ngày qua mau.
Quán chiếu lại xem, mình đang sống
Cảnh giới nào đây… hết lo rầu .?!!

Viên An

____________________

Trên bước đường tu

Đường tu cứ sửa ngày lại ngày
Phát triển hoàn thiện hãy ra tay
Nhận biết khách trần ra vào cửa
Biết ta là chủ quả hay thay.

Biết sao là rủi biết sao may
Cứ tạo nghiệp duyên ngày lại ngày
Tự đóng diễn tuồng theo ảo ảnh
Có khi trung, nịnh lúc diễn hài

Tâm mình phát triển chẳng ra tay
Cố chấp vui buồn ở nơi đây
Ngũ dục quên khi rơi dòng lệ
Quên đi vực thẩm, cơn gió bay.

Gió kia nhẹ thổi thay đổi mây,
Cùng tử vì tai hay bởi tài?
Đối đãi dừng ngay không ác thiện
Trung dung đừng hỏi đúng hay sai

Một ly sai hướng khổ đau hoài…

Minh Quang – 24/09/2020

____________________

Gập Ghềnh

Gập ghềnh cuộc sống ngày qua ngày
Có những điều, đành… phải bó tay
Muốn tránh… ẩn thân, sau nép cửa
Họa tai… vẫn viếng, đến… buồn thay

Gập ghềnh cuộc sống biết… nào may
Tới tấp… việc mình, rối… mỗi ngày
Lại… tiếp, dịch nàn, thủy… hỏa ảnh
Đưa tin, liên tục… cảnh bi hài

Gập ghềnh cuộc sống lắm tai bay
Muốn lánh tìm quên thế giới đây
Giả điếc, giả câm, ừ… lấy lệ
Ngoài… tai, tâm… bận, thoảng… qua bay

Gập ghềnh cuộc sống thổi theo mây
Thôi mặc… thế nhân lắm… kẻ tài
Trị nước, dẹp nàn… ban bố thiện
Giả ngu, an phận… khen chê sai

Gập ghềnh chán ngán đuổi… chi hoài…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.