Con Vẫn Biết – Uống Trà Đêm Trăng – Tự Biết

Con vẫn biết…

Con vẫn biết tu… tự thấy ra cốt lõi !
Niết Bàn có mặt khắp mọi thời,
Phương tiện giúp chú tâm không nghĩ xa vời.
Khi tiếp xúc duyên đừng sanh niệm khởi !!

Vẫn biết thế, chẳng làm sao đổi mới
Thói quen, căn cơ… tập bỏ có được đâu,
Tạo rể quấn chằng chịt kín đáy sâu
Khu rừng nguyên sinh bao đời tàng thức !

Đã thu đông rồi nên không còn dồn sức,
Nhét nhồi thêm sở tri chướng cho nhiều …
Tháng tám về … nghĩ đến Trăng Nguyên Tiêu,
Dẫu đời biến đổi trăng mãi luôn ngời sáng !

Ngược xuôi gánh gồng phù hoa đã chán
Pháp bảo dạy “ mình đang mang Ngọc Minh Châu “
Chôn giấu trong rừng tâm muôn kiếp từ lâu
Chờ đủ phúc duyên… nhanh tay tiếp đón.

Hy vọng một ngày… hoàn nguyên phản bổn !

Huệ Hương

____________________

Uống Trà Đêm Trăng

Rằm tháng Tám, trăng thu… không sai hẹn.
Soi nhân gian, sáng dịu tỏa đêm thâu.
ÚC Châu giờ trăng đến, bạn sống đâu?!
Quê xa ÚC, phải chờ… thời gian nữa.

Trăng năm nay, có giống trăng muôn thuở ?!!
Phút suy tư, gần cuối cuộc đời rồi.
Ngày qua ngày, sống trong Hai Giấc Mộng thôi !
Mộng đêm không thật… mình luôn cho thật !

Ngược xuôi cuộc sống, Mộng Ngày luôn chấp chặc.
Buồn vui, thành bại… chẳng biết thoát ra !!?
Phật Đà cho đuốc sáng… loé đàng xa
Chỉ lối thoát, Hai Giấc Mộng ngày đêm ngự trị

Thường Bất Khinh Bồ Tát… ngài đã chỉ.
Đừng bi quan… ai cũng có Chân Tâm
Phật ĐÃ nhận ra… thành Phật hết sai lầm
Ta SẼ nhận… Ngọc quý trong ta đã sẳn

Chữ ĐÃ… và SẼ… vấn đề hỏi trăng đó
Uống Trà Đi… tâm sáng… hết mê lầm

Viên An

____________________

TỰ BIẾT
********

Cây bao nhiêu lớp vào tới lõi?
Vi diệu pháp trùm khắp mọi thời.
Mãi dụng công bờ giác xa vời
Đến đi nhận biết ngưng hay khởi.

Điều hòa thu phục không cũ mới,
Hiện tại bây giờ và tại đây
Gẫm lại tâm nầy chẳng cạn sâu
Từ bi trí huệ luôn tỉnh thức

Đường tu thanh thản đâu cần sức,
Tri túc dù cho ít hay nhiều
Ngày tháng đi qua được đủ tiêu
Ngày qua đêm lại tối rồi sáng

Không gì mong muốn hay buồn chán
Thủ đạo bình thường ấy báu châu
Phố chợ rong chơi đã từ lâu
Đến đi đơn độc không ai đón

Tự mình biết lúc hoàn căn bổn!

Minh Quang – 30/10/2020

____________________

Tự Biết…

Tự biết căn sơ, chưa… cốt lõi
Đường vào đạo Pháp, lắm duyên thời
Nhưng càng đi, vợi… nghĩ xa vời
Quán tưởng… không, Tâm tĩnh lặng… khởi

Tự biết đường tu, chập chững… mới
Thuyết Như Lai, hiện… khắp nơi đây
Chan hòa… nhân ái, giữ tin sâu
Dù chướng ngại, Tâm luôn… tỉnh thức

Tự biết căn sơ, nên gắng sức
Vì chung quanh, trược não… còn nhiều
Gió lay… lòng lặng, bát phong tiêu
Do tự mình, thắp… tìm lối sáng

Tự biết đường tu, khúc khuỷu… chán
Thế nhân nhìn, đãi cát… tìm châu
Cuộc đời ngắn, chẳng đoán bao lâu
Dù trí huệ, thay… an nghiệp đón

Nhận biết lời Như Lai khuyến… bổn

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.