Đáp Số Bí Ẩn !!!

Lời Thầy dạy… vang vang trong tâm thức
Dừng tạo duyên thuận bản ngã sẽ luân hồi,
Pháp hoàn hảo vận hành sẽ đến thôi.
Cần Chánh niệm quán soi mình từng giây phút !

Quả thật vậy, khi giao duyên tiếp xúc,
Kính bạch Thầy… bài học giúp con Thấy ra
Nhiều hành động chỉ… phục vụ CÁI TA
Đôi lúc con đã bành trướng thêm ảo tưởng !!!

Nay chiêm nghiệm, lỡ mang nhiều nghiệp chướng
Kham nhẫn lên… học bài học trường đời
Kiên trì chống chọi bao nỗi chơi vơi
Thời gian sẽ trả lời… cho tất cả !

Không mong ước… bất tư nghì quá lạ!
Cơ hội nghìn năm xảy đến thật nhiều lần,
Phải chăng đúng thời đúng lúc gặp ân nhân ?
Lời giải đáp còn nằm trong bí ẩn?

Không… không… năng lượng
Thiện phá tan bao rào chắn !!!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.