Học Lại Tích Xưa!


Học tích xưa Tổ Sư ngàn năm trước
Tám chữ vàng trao lại để không lầm
“ VÔ TÂM nơi Sự, VÔ SỰ nơi Tâm ”
Tìm chi thị phi trong ngoài nơi ngôn ngữ ?

Thực hành càng im lặng, tư duy, tĩnh lự !
Quán chiếu tự mình, chưa lau bụi bao nhiêu,
Sớ giải Kim Cang trăm quyển… còn hỏa thiêu
Khả năng thích nghi… chính sức mạnh đạo đức!

Soi kinh nghiệm lệch lạc… giật mình tỉnh thức !
Cái thấy sâu sắc không có sẵn lập trình,
Thực tại như nó là… Chánh kiến phát sinh.
Vượt ngoài khái niệm lý trí… có cái nhìn mới !

Học tích xưa… mỗi ngày luôn hướng tới !!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.