Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 4 – Phần 15 Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký (b)

TT Thích Phước Tấn

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.