Tản Mạn Đạo, Đời – Bạn Tản Mạn Hay … Đã Làm Tôi Khớp !

Tản mạn Đạo, Đời

Có câu :
“ Không chi chẳng phải Đạo dưới mắt Phật
Không chi chẳng phải Đời dưới mắt chúng sinh ”
Giữa phàm thánh Tăng sĩ cần thông thạo ngũ minh
Phương tiện thiện xảo mang đời vào Đạo !

Thật vậy nạn đại dịch thời đại này … cần mạng ảo !
Phong tỏa tại nhà ngày ngày chỉ online
Thời gian một điểm “ Quá khư, hiện tại, vị lai “
Chẳng phân biệt được tuổi nào là già lão !!!

Lại được nghe “ Lý duyên khởi “ … thật hoàn hảo !
Vạn vật đều không có tự tánh… chỉ “ giả danh “
Giật mình hà sa kiếp tôi … có thể là anh!
Nên ngày nay chúng mình nhiều điểm tương hợp !

Thì ra pháp hữu vi như huyễn, như chớp
Thôi đừng tản mạn nữa … đừng làm tôi khớp !!!

Huệ Hương

______________________

Bạn tản mạn hay … đã làm tôi khớp !

Yếu chỉ đạo Phật… cô đặc chân lý đây.
Bạn thấy đường đi …không sợ lạc lối này.
Chân vững mạnh … bước theo Hải Đăng Sáng.

Phật pháp lưu lộ … soi thế gian tỏa rạng.
Tu pháp Vô Tu … mới thật chân tu…
Cuộc sống thường … toả sáng độ chỉnh chu.
Giãm hình thức … nội dung là thực chất.

Trăm năm ngắn… sống đủ đâu, cho là thật.
Đời trăm năm … đừng lo chuyện ngàn năm.
Thực tại ngày nắng ấm … đêm ngắm trăng rằm.
Chưa tắm nắng đủ … giờ mặt trời đã lặn.

Điều tâm niệm :
Vô Thường, Vô Ngã, Nhân Duyên…
Nên Đời Không Gì Chắc Chắn

Viên An

______________________

Đời không gì chắc chắn, theo đạo Phật
Sự Vô Thường, luôn rình rập… phát sinh
Trăm năm ngắn, không riêng chỉ… cho mình
Hãy tỉnh thức, thực tại theo… lý đạo

Đời không gì chắc chắn, đừng sống ảo
Chuyện ta bà, bát nháo thổi… online
Gió bát phong lay động, chẳng… tương lai
Hoài phí uổng qũy… thời gian, vào… lão

Đời không gì chắc chắn, cầu… toàn hảo
Tứ đại này, lớp áo bụi… hư danh
Níu vịn chi, mang đeo… nghiệp mãi anh?
Xem như thoảng mộng thôi… Không, Trụ, Hợp

Đời không gì chắc chắn, qua… tia chớp
Vô Ngã, Vô Thường, Đạo, Đời trùng… khớp

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.