Bạn Đồng Ý Không – Bạn Nói Đúng – Rùa Mù

Bạn đồng ý không?

Sống thời đại này khó mà bịt tai nhắm mắt!
Chuyện xảy ra trong nội bộ cũng mệt nhoài …
Nhân quả đúng sai phải chờ đợi thời gian dài
Chánh muốn thắng tà còn tuỳ vào cộng nghiệp !!!

Nếu ẩn cư, tắt đèn… khó mà bước tiếp
Vì hiện đại kỹ thuật văn minh ta sẽ như mù
Pháp thoại, giáo lý phương tiện để giúp tu
Tất cả livestream hay zoom áp dụng trên thế giới

Người căn cơ thấp, tuổi già hẳn là chới với,
Bao người con cháu thường túc trực cận bên ?
Ngẫm lại phận mình… ngày, tháng rỗng tênh
Nay check up định kỳ mai hỏi thăm specialists !

Lật trang xưa các Tỏ sư Thiền truyện tích
Cốt lõi : tìm thấy được “ cái ấy ” mà thôi
Nhưng thế kỷ này… ai cũng lo bảo vệ thânTôi
Làm sao có chuyện bình đẳng bất phân cao, hạ !

Có được một người… cũng là chuyện lạ !!

Huệ Hương

____________________

Bạn Nói Đúng…

Đang sống, còn làm việc, khó Tắt Đèn lắm.
Nhớ lời nhắc nhở… của một thiền sư.
Mình nghe, nghiền ngẫm… để suy tư.
“ Xin Hỏi Ông Robot Người Máy.
Quả Bồ Đề Bao Năm Tháng Nữa Ông Thành… ”

Còn nhu cầu, còn thọ dụng, một chúng sanh.
Phải đấu tranh, còn cảm thọ, sao làm Robot.
Có nhiều lần, phiền não bủa vây, thật khốn.
Sau một ngày, tự tan hết, có buồn đâu.

Thấy cõi đời, mộng dài, mộng ngắn, u sầu.
Chợt tỉnh ngộ ( Tắt Đèn ) mau vượt thoát.
Như Hải Đăng sáng, chiếu soi chót vót
Dù còn xa, đường chông gai, nhắm hướng đi.

Nói cho cùng, sự chết… là chân lý ?,
Bất như ý, Hoá giải chậm hay nhanh
Như Uyển Hải Đăng Chiếu soi… kẻ lữ hành…
Đời bớt cầu toàn, xem nhẹ Buông mới dễ.

Nói chỉ là thấy…Muốn tới được,
Phải nhờ gậy Như Uyển mới nhanh…

Viên An

____________________

Rùa Mù

Việc trên đời, cái gì cũng… để mắt
Hỏi làm sao ? cơ thể tránh… không nhoài
Bốn tư giờ… một ngày, cũng chẳng dài
Còn đối đầu, cơm áo… cùng sự nghiệp

Việc trên đời, cái gì cũng… muốn tiếp
Nhưng sức người, có hạn… phải giả mù
Cố nhắm mắt, quay lưng để… tỉnh tu
Chưa xong mình, bao la… chi ??? thế giới…

Việc trên đời, cái gì cũng… mong với
Làm thế nào, vuông tròn vẹn… mọi bên
Càng ôm đồm, kết qủa lại hỏng… tuênh
Trăm nghìn việc, hỏi làm sao… tới đích

Việc trên đời, cái gì cũng… thu tích
Mua lụy phiền, khổ não hỏi… sao thôi ???
Đúng hay sai, ngay tự ngẫm… chính tôi
Xong chuyện, mới… chợt lầm,
đi … sách hạ

Rút đầu làm… rùa mù, nào đâu lạ ???
Trước mắt… chưa tỏ… mi bao… ít nhiều

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.