Thâm Tình Khắc Ghi Trân Quý – Tình Người – Có Cùng Tần Số

Thâm tình khắc ghi trân quý !

Có những thâm tình trong đời khắc ghi trân quý
Làm sao mô tả được sức mạnh từ trường
Được tràn ngập phủ che bằng tình thương
Hạnh khiêm cung nhẫn nại không nài gian khó !

Thời gian gần gũi tình tri âm càng gắn bó !
Giữa mình và người chỉ khác hai điều :
Làm sao thấy lỗi nơi mình phải thật nhiều
Với người chẳng lỗi nào cần đáng nhớ !

Tuổi đời chồng chất đừng đợi khi khó thở
Mới hồi tưởng những giây phút có nhau
Ngay lúc này lời chân thành nên tỏ trao
Thật đáng quý …hơn lúc nào có thể !

Phải chăng đó là lúc cười mà rơi lệ !!!

Huệ Hương

_________________

Tình Người

Trong đời người, khắc thâm tình… trân qúy
Lúc hiểm nguy, hay… qua khúc đoạn trường
Càng nhận rõ, đâu… chân thật tình thương
Ai… quay mặt, chung cùng mình vượt khó

Trong đời người, khắc thâm tình… gắn bó
Bằng chân Tâm, chẳng miệng lưỡi… dùng điều
Giúp nương tựa, thấy vững tin… rất nhiều
Và có lẽ, cả đời luôn…. vẫn nhớ

Trong đời người, khắc thâm tình… nhắc nhở
Tự soi mình, khi hành xử… với nhau
Dù rất nhỏ, tránh… gieo, gửi niềm đau
Người quen, lạ vô tình gây… có thể

Trong đời người, cần gì… mua thêm lệ

tp

____________________

Có Cùng Tần Số

Cổ nhân có nói :
Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã.
Muốn hiểu người, xem bạn họ người nào.
Kết giao lâu, mực hay đèn, cũng ảnh hưởng nhau !?
Đài phát ra, cùng tần số, mới bắt được.

Tướng Tự Tâm Sanh, định luật từ trước.
Tâm Thiện Ác… điều phát hiện từ trường.
Người khiêm nhẫn, kẻ cao ngạo, mặt hiện như gương.
Tu tại tâm, sẽ có từ trường lành hiện.

Xét lỗi mình, trách lỗi người gây chuyện
Đứng xa nhìn, thấy không hợp, tránh xa đi.
Nhớ nằm lòng câu “ Kính Như Viển Chi “ .
Bạn tri kỷ không nhiều, đếm cũng đầu tay.

Thế giới đông, còn vài bạn cũng hay.
Giữ chặt lấy phút nụ cười pha giọt… lệ
Thế thái nhân tình… đành phải Thây Kệ .!!?

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.