Quá Khứ Không Truy Tầm !

Ngày cùn, tháng tận… lạ thay không hốt hoảng!
Nhưng thu mình trong góc nhỏ… chút suy tư
Hai chữ VÔ THƯỜNG quá quen thuộc… dường như
Úc Châu mùa này ngày qua rất chóng !

Nghe pháp thoại… có thêm vào bài thơ SỐNG
Không hờn, không giận… cám ơn gặp phúc duyên !
Thanh nhàn độc cư tránh được ưu phiền
Không bon chen, biết an phận rằng… đủ ?

Đọc kinh “ Nhất dạ hiền giả “ chợt tự nhủ
Trăm điều dạy… dễ, nhưng làm có được không ?
Khi tuổi đời nhanh chóng bước vào đông
Cần di chúc lập trình cho ngày dưỡng lão… cuối

Quá khứ Trang Nghiêm kiếp… sáu vạn tuổi ?
Mỉm cười thầm… chín chục, chỉ ước ao
Còn chút minh mẫn không… nhục, thét gào
Đấy diều truy tầm kiếp trước… chưa từng làm ác !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.