Tổ Ấn Độ Đời Thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma


Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa

Đại Pháp Nhãn Tạng truyền trao Đạt Ma lần hai tám,
Dự báo… sau sáu mươi năm phải đến Trung Hoa
Sử tích còn ghi chuyện hoằng pháp tại quê nhà,
Giúp Sư Đệ ( Phật Đại Tiên ) hoà giải sáu chúng tranh chấp!

Nhìn lại cuộc đời Ngài từ nhỏ thuần thành tu tập
Vua Cha Hương Chí viên tịch ngồi thiền bên kim quan
Minh Sư Bát Nhã Đa La xuất gia nhập đạo tràng
Bồ đề Đa La, pháp hiệu Bồ Đề Đạt Ma được ấn khả !

Hoàng tử cháu( Dĩ Kiến ) được Ngài chuyển hoá
Từ Tà Đạo quay về lại… hướng cũ phụ thân,
Tạ ơn, giúp Hoàng Thúc thuyền bè vượt biển sang Đông
Trải ba năm tròn, Quảng Châu cặp bến !

Vẫn khỏe mạnh, dù tuổi tám mươi đã đến !
Vua Lương Võ Đế có lẽ chưa được đại duyên
Công Đức và Phước Đức chưa phân biệt… quá phiền
Đối diện Trẫm là ai ? KhÔNG BIẾT !

Nghĩa chân thật không ai hội ý… đành diện bích
Thần Quang cầu đạo lìa Nhơn ngã chặt tay
Xem nhẹ thân tứ đại, Huệ Khả… đệ tử từ nay
Tỏ tường ” Diệu Đạo của Chư Phật không gì so sánh ” !!

Chín năm hoằng pháp, giảng dạy chúng đệ tử… TỨ HẠNH
( 1- báo oán 2- Tuỳ duyên 3- Vô sở cầu 4- Xứng pháp ) rõ ràng
Muốn truyền y bát… sát hạch bốn đệ tử giỏi giang
Đạo Phó được da… chỉ có Huệ Khả được tủy !

Chuyện Bồ Đề Đạt Ma quẩy dép về Tây Vức là truyền ký !
Khiến người học Phật nhớ lại ý Kinh Kamala
Đừng tin mười điều… Phật thuyết giảng sâu xa,
Người đạt đạo sẽ không phân biệt phàm, thánh!

“ Hơi thở ra không tiếp xúc, hít vào không dính năm ấm ” !
Trí thanh tịnh, thể tự Không, Lặng
Tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh
Tâm tâm nguyện, nguyện… Vô Sở Cầu Hạnh !

Huệ Hương

Comments are closed.