Ý Ngài Ma Ha Ca Diếp Niêm Hoa Vi Tiếu

( Sơ Tổ Thiền Tông Ấn Độ )

Trước xuất gia, dòng dõi Bà La Môn, con đại bá hộ !
Vừa ra đời, đủ quý tướng bậc vĩ nhân.
Thông minh thiên bẫm mọi lãnh vực xuất thần
Không nghĩ tình cảm nam nữ, sống giản dị trong sạch !

Đặt ra tiêu chuẩn… nữ nhân da hoàng kim hỗ phách
Không ngờ… duyên vợ chồng bao kiếp theo cùng
Phạm hạnh, thanh cao như bạn… tuy sống chung
Khi cha mẹ mất… tài sản bố thí du phương tầm Đạo

Hơn ba mươi tuổi theo Thế Tôn tóc… cạo
Tám ngày sau A La Hán quả… giải thoát viên thành
Đệ nhất hạnh đầu đà… muôn vạn người khó tranh
Thế Tôn ” Đại Ca Diếp tự mình có thể… Bích Chi Phật ! “

Thường mua cái nghèo chúng sinh khi khất thực !
Một ngày… trong pháp hội trên núi Linh Sơn
Phật cầm đóa hoa được Phạm Vương kính tạ ơn
Nhân Thiên trăm vạn… ngẩn ngơ không hiểu!

Chỉ Ngài Ca Diếp mỉm cười… NIÊM HOA VI TIẾU
Chánh pháp nhãn tạng từ đó được truyền trao
Sơ Tổ Ấn Độ Thiền Tông kế tiếp… hai bảy vị theo sau
Vẫn đợi chờ Phật Di Lặc nơi động Kê Túc !

Đức Phật từng chia chỗ ngồi … thật ngưỡng phục !
Kết tập kinh điển lần thứ nhất… chánh pháp hộ trì,
Hành trạng đến từ túc duyên bất tư nghì
Phủ bao lớp vàng lên mình tượng Phật hư cũ !

Tích Sử này… hành động nhỏ, đại tín tâm… dư đủ !!!!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.