Đón Xuân Trong Đơn Giản !

Bạn email nhắc mình vài điều quan trọng:
Chúng ta đang vào khoảng giữa tháng giêng…
Thưởng Xuân đi… nhìn chuyển hoá của thiên nhiên,
Dù giản dị nhưng phải giữ quốc hồn quốc tuý !

Ừ… mặc cho thế giới đang chạy đua cổ suý !
Thật sự đều dựa vào phương tiện… mưu sinh
Khoa học vẫn chưa khám phá được vùng đất tâm linh,
Chừ… có nhiều điều ẩn tàng trong góc khuất!

Ai hiểu được bao vọng tưởng đang lưu xuất !
Hết suy đoán rồi tính toán… vu vơ.
Chưa thâm cứu bài học nhân quả… sẽ bất ngờ..,
Vì tất cả việc trên đời khó mà hoàn hảo !

Bạn nhắc thêm khi nào đang phiền não…
Hãy lặng im… chớ sáng tác văn thơ,
Tâm trạng người… sẽ biểu lộ ngu khờ !
Đốt cháy rừng công đức, dù si, sân …chút xíu !

Ơ kìa, ngoài vườn bướm lượn… nụ hoa hàm tiếu !
Xuân Tân Sửu thoáng đến thoáng đi ..,
…..nhưng chỉ mới nguyên tiêu !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.