Hình Ảnh Chùa Hoa Nghiêm Đón Giao Thừa Xuân Tân Sửu Ngày 11/2/2021

Dưới đây là một số hình ảnh Chùa Hoa Nghiêm cùng Phật tử chào đón Tết Tân Sửu 2021 do Cô Huệ Hiếu ghi lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Chánh Điện Chùa Hoa Nghiêm


Gian Hàng thực phẩm Chay tại Hoa Nghiêm Vegie Hut

Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.