Hình Ảnh Hoa Xuân Chùa Hoa Nghiêm


Dưới đây là một số hình ảnh những cây hoa trang điểm cho mùa Xuân Tân Sửu do Phật Tử Diệu Ngọc đã trang trí cho Hoa NghiêmDiệu Ngọc

Comments are closed.