Thảnh Thơi Rong Chơi Từng Ngày Trong Cuộc Sống !


Em có biết:
Đến tuổi đông, chỉ ước mong sao được …
Thảnh thơi rong chơi trong cuộc sống từng ngày,
Không ràng buộc vào dục lạc tiền tài .
Sức khỏe bình ổn với tinh thần minh mẫn !

Đạo không lùi sụt mà luôn tinh tấn !
Sử dụng thời gian một cách khôn ngoan,
Làm bạn với Tâm … đừng để đi hoang
Thực hiện việc thiện rất chân thực không cứu cánh !

Đôi mắt sáng suốt, tâm thức tinh tường…rõ ràng phúc hạnh !
Niềm tin vững vàng… tự tại mỗi ngày qua ,
Sống trọn vẹn trong niềm hỷ lạc mỗi sát na .
Thì em ơi …
Niết Bàn hiện ra, tịnh lạc miên viễn !

Huệ Hương

Comments are closed.