Chẳng Có Gì Là Tự Nhiên Đến Trong Cuộc Đời !

Chợt hiểu rõ ” Chẳng có gì tự nhiên mà đến ”
Hoàn cảnh, nhận thức… bất định, bất an
“Sông có khúc, người có lúc ” … tuỳ thời gian.
Bất ngờ may mắn… đều do duyên, nghiệp, quả !

Mỗi bài học đều có giá phải trả !
Người tính không bằng pháp tính… hướng đi
Sống trải nghiệm, chiêm nghiệm… tha thứ, từ bi
Tự giải thoát mình ra khỏi các định kiến !

Cần can đảm, ý chí quyết tâm thực hiện
Hoàn thành bổn phận, nhiệm vụ vuông tròn
Cơ hội … ( gọi là tự nhiên ), đến gần hơn
Có hoài bảo và tự tin… mọi việc sẽ tốt đẹp !

Huệ Hương

___________________________

Hên xui, may rủi, từ đâu mà đến.
May nhờ ơn trời… xui đến tại trời ban !!!?
Cho rằng : Bắt Phong Trần, phải nhận đừng than.
Cho Thanh Cao… trời thưởng phần thanh cao… !!?

Phật đã dạy :
Nhân – Duyên – Quả không sai ly nào.
Không do thiên định, không ngẫu nhiên mà có.
Tại mình dời nên mới theo mình đó.
Gieo nhân nào, nhận quả đó tuỳ duyên.

Tu có công năng, chuyển nghiệp nhẹ liền.
Cũng trổ quả, nhưng giảm phần đắng khổ !!?
Từ gây Nhân sang Quả chữ Duyên là nhân tố.
Vậy mới tu, chuyển Nghiệp, nhẹ hiện tiền.

Bắt đầu Tu… cúng dường Phật… chư thiên.
Một niệm lành phát khởi, là cúng dường một phương Phật.
Bái mười phương, công năng không thật.
Mười tâm niệm lành, mười phương Phật chứng minh.

Cho nên, vui… khổ… hiện tại cũng do mình
Có thể giảm nhẹ, chuyển nghiệp bớt khổ.

Tu để chuyển Nghiệp…

Viên An

___________________________

Tu để chuyển Nghiệp… khổ, vui đưa đến
Nghịch cảnh khó nghèo, đau bịnh Tâm… an
Vẫn hơn danh lợi, giật dành… thế gian
Tránh đua chen, thắng thua đâu… thành qủa

Tu để chuyển Nghiệp… khổ, vui mình trả
Thuận tùy duyên giông tố đến, ắt… đi
Sống bình lặng, thanh thản giết… sầu bi
Đức năng thắng số… phận sao ??? ý kiến

Tu để chuyển Nghiệp… khổ, vui hiển hiện
Rũ bỏ nghe, thấy, tâm, ý chưa… tròn
Lạc quan truy thiện, mỹ sẽ tốt… hơn
Ngã, mất ngựa… học ẩn nguyên cơ đẹp

Tu để chuyển Nghiệp… khổ, vui không… kẹp

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.