Kính Mừng Ngày Thái Tử Xuất Gia !

Nhìn tờ lịch… hôm nay ngày đáng ghi nhớ !
Mùng tám tháng hai, ngày Thái Tử xuất gia,
Uy quyền, cung điện chẳng thể giải quyết giúp ta …
Sinh, Lão, Bệnh, Tử làm sao thoát khỏi ?

Ngưỡng mộ sâu sắc… sáu năm trường theo đuổi,
Chiếc bình bát ngược dòng… sứ mệnh đã trao !
Chỉ có trung đạo… tỏ ngộ dạt dào
Khắc phục bao chướng ngại… cuối cùng toại ý !

Con đường xưa… khởi nguyên của chân lý !
Tứ Diệu Đế… các vị Phật trước đều tuyên bày
Luật nhân quả, duyên sinh vạn vật có hình hài
Thập Như Thị… kính tri ân đa tạ !

Thành tâm nguyện kính một lòng tạc dạ !
Khi nhìn hình ảnh Ngài cắt mái tóc ra đi,
Giúp con… hết vọng tưởng ngơ ngác sầu bi
Có đôi lúc thối chuyển… quên ái dục cần trừ đoạn !

Dù chung quanh vẫn lắm kẻ điên, cuồng loạn
Tự nhủ thầm… chỉ bản thân mình mới quan tâm !
Noi gương Ngài… từ bỏ mọi sai lầm
Đạt Chánh kiến… đứng đầu Bát Chánh

Thì vô mình tự nhiên bị quét sạch !

Kính mừng ngày lễ Thái Tử Sĩ Đạt Ta xuất gia và thành Phật !

Huệ Hương – Mùng tám tháng hai Tân Sửu 20/3/2021

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.