Thói Quen Mới !

Nhàn cư… nên tư duy khi phong tỏa !
Viễn ảnh ngày mai… thêm một thói quen,
Tà Tà… lo chi đến chuyện sách đèn,
Làm sao cưỡng… nhạc sống động, phim ảnh ?

Tám tháng trời, thân hình chẳng còn mảnh khảnh
Ra, vào thức ăn thưởng thức rồi nằm.
Thời tiết khó thiền hành, thể dục chăm !
Mắt già đâu thể nhìn suốt ngày Internet ?

Vã lại tin tức mạng đôi khi giả, phét
Công nghệ tân tiền phân biệt được chi?
Nên nghe pháp thoại… chép chép ghi ghi
Hiểu được bao nhiêu… tuỳ căn cơ mình có.

Chẳng dám ước ao đến ngày mai đó
Sẽ ra sao … vì biến đổi từng ngày
Phận dân khờ … nào hiểu chuyện đúng sai
Nên thói quen Tà Tà … chờ sung rụng !

Nhàn cư quá … nghĩ gì cũng không trúng !!!!

Than ôi!!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.