Bản Ngã Ơi? Chào Thua Mi Đến Bao Giờ ?


Tự kiểm tra, một ngày rà soát bản ngã !
Ôi ! Còn mơ ước vẫn là tính cách của Tham…
Vẫn mong cầu dư chút tiền bạc, lợi danh
Mặc tuổi đông, ngày bước qua cầu… kề cận !

Đừng để đợi vé một chiều … ngày nào gửi khẩn !
Kiểm lại tư lương tích trữ … trống không,
Tiếc …thời gian qua… đã uổng phí luống công,
Chỉ tròn vai tín đồ … vẫn chưa là hành giả!

Còn nhiều chướng ngại tu tập chưa được giải tỏa !
Mơ màng làm chi hai chữ Niết Bàn ?
Trạng thái hay thái độ… phân biệt có rõ ràng ?
Vì còn ý chí để với bắt… còn bản ngã !

Chào thua mi rồi… chưa thấy đời huyễn giả !
Chưa xoá bỏ… Sở tri chướng đã huân tu
Thật hài lòng với cái Thấy của phàm phu
Quá hứng thú… tưởng rằng Tuệ xuất hiện !

Bản ngã ơi ! Ta đã lầm rồi …
Chỉ tạo cơ hội làm ngã mạn tăng tiến!!!

Huỳnh Phương- Huệ Hương

Comments are closed.