Đừng


Đừng…!

Đừng ăn chơi khi mẹ còn cực khổĐừng đua đèo khi cha đổ mồ hôi

Posted by Bồ Tát Quan Âm on Thursday, December 27, 2018

Bồ Tát Quan Âm on Facebook

Comments are closed.