Đừng Tưởng Rằng !


Em mến …
đừng đánh giá trí tuệ bằng kiến thức vay mượn !
Đó là điều thật tinh tế, lại mơ hồ
Khả năng hiểu mình… mức độ khó đo
Cảm xúc, định kiến, lối mòn tư duy chất chứa !

Em đừng tưởng rằng :
Có trí tuệ sẽ không cần niềm tin nữa !
Người thầy giỏi… cần ngưỡng phục vô cùng
Hướng dẫn trò qua những ngỏ hẻm mông lung
Đấy… thiện tri thức đã sống trọn đời phạm hạnh !

Tiếc thay em đã nghĩ :
Việc gặp được Thầy là do duyên tiền định
Không biết rằng sự nghe pháp, kiên nhẫn, có niềm tin
Là nhân tố đưa về con đường của tâm linh
Đúng với sự thành tâm, nguyện vọng mình ao ước !

Nhớ cho rằng Đức Phật còn có tên MINH, HẠNH TÚC !
Do vậy… trí tuệ cần giới hạnh phải đi đôi,
Lòng từ bi, nhân ái trong giáo hoá mọi thời
Em hãy : quan sát kỹ bất cứ điều gì đang xảy ra trong hiện tại !!

Chỉ là… kinh nghiệm tiếp cận trong những ngày còn lại !

Huệ Hương

Comments are closed.