Xướng Họa : Thân khỏe, Tâm An


Xướng : Bài Thơ BỊNH

Bịnh đã đeo mang để báo đời
Con người vì bịnh đã mòn hơi
Bịnh xưa quân tử không tròn phận !
Bịnh khiến nam nhi phải lỡ thời
Bịnh biến trần gian thành địa ngục
Bịnh mờ non nước, ám khung trời
Cho hay khỏe mạnh là hy hữu !
Niêm Phật cho nhanh… kẻo trễ rồi
Thân không bịnh, Tâm không vướng mắc
Khổ đau tức khắc sẽ dừng thôi
Ước gì lạc bang…ngày về bến
Hưởng cảnh bình an ..quá tuyệt vời

( ST trên mạng )

___________________________

THÂN KHOẺ TÂM AN ( Họa theo vần )

SINH, LÃO, BỊNH , TỬ phải nhớ đời
Kiếp người thượng thọ chỉ trăm thôi
Quanh năm suốt tháng cảm cúm ….nhẹ
Nan y không đến khỏi ….than trời !
Biết rằng khốn cùng là định mệnh,
Hiểu được hanh thông ..ấy gặp thời,
Khi lâm đại nạn…không sợ hãi,
Nhủ thầm còn Phước …bão qua rồi !
Hãy giữ cho tâm an thân khỏe !
Đừng cho dục lạc đến gọi mời
Cho hay mê muội …mờ lý trí
Chỉ, quán tọa thiền … tam độc vơi !

Huệ Hương

___________________________

Cực Lạc Là Đây

Thân Tâm Nhất Như, chân lý đời.
Phật dạy tâm an, trí thảnh thơi.
Mấy ngày mưa, lạnh, thân đau nhức.
Trong uống, ngoài xoa, khổ cái đời…!?

Thân người trăm chỗ, hay sanh bệnh.
Tuỳ nghiệp mỗi người, chọn chỗ thôi.
Tôi cao huyết áp, bà đau khớp.
Kẻ chọn tiểu đường, thận hư rồi !!?

Sinh Lão Bệnh Tử, người thường nói.
Hưởng đủ bốn từ, Phước lớn thôi.
Có người chưa Lão mà Bệnh… Tử.
Muốn giử thân khỏe, chẳng nghe lời !!?

Dám hỏi ở đời, ai không bệnh…?!
Tất cả ngồi im, chẳng trả lời…!!
Một ngày nắng đẹp, thân quên bệnh.
Cực lạc là đây… có thật rồi.

Viên An

___________________________

Cực lạc là đây, ở… trên đời
Khỏe re, lành mạnh còn… dư hơi
Lão niên như trẻ, không… an phận !
Chạy bộ, chu du… hưởng thụ thời
Lúc trước, cầy ngày… đêm thật ngục
Bây chừ, hưu trí lộc… an trời
Vui cùng bè bạn, nhiều… thân hữu !
Tâm bệnh ngày xưa, tan… biến rồi
Nên thân thảnh thản, buông… não mắc
Ai rồi cũng chết, sợ… chi thôi
Nhìn đời vui vẻ… ta bà bến
Sinh, lão, bệnh, tử… gió thoảng vời

Thân khỏe, tâm an mặc… sướng thôi…

tp

Comments are closed.