Công Án Thiền


Tiểu sử Gyomay M Kubose

Mặc dầu sinh ở Mỹ nhưng ông trải qua thời thơ ấu ở Nhật và không nghi ngờ ông chịu ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo. Trở về Mỹ ông theo học ở Berkeley và đạt được văn bằng triết vào năm 1935. Rồi ông đi Nhật và học với Haya Akegarasu. Tháp tùng thầy, ông đã đi một vòng qua các nước Nhật, Đại hàn, Tầu, Mỹ. Ông trở lại Mỹ năm 1941 trước khi thế chiến II bùng nổ. Và trải 2 năm ở trại tập trung ở Wyoming. Ông tới Chicago năm 1944 và lập một thiền viện Phật giáo ở đây. Ông tháp tùng và phiên địch cho phái đoàn Phật giáo miền Đông của Nhật quanh nước Mỹ. Trải nhiều năm ông đã giúp thành lập nhiều tổ chức Hướng Đạo như Thiếu đoàn 515, Ấu đoàn, Tráng đoàn …, một trường dạy tiếng Nhật và năm 1955 hội Phật giáo liên kết Mỹ. Năm 1966 ông sang Nhật nghiên cứu 3 năm về Phật giáo ở Kyoto. Năm 1969 trên đường về Mỹ ông chu du thế giới, thăm những thánh tích ở Ấn Độ, thăm các nước ở vùng Đông Á và tham dự đại hội Phật giáo ở Mã Lai. Ông cũng đi thăm thánh địa ở Do Thái, thăm La Mã, Athen và các nước khác ở Âu Châu. Ông bắt đầu giảng dạy ở Chicago vào năm 1970, về Phật giáo và văn hoá Nhật. Ông cũng thành lập một nhóm tập Thiền. Ông thuyết giảng rộng rãi ở Bắc Mỹ, Perou, Ba Tây và Nhật. Cả đời ông, ông nhấn mạnh và dạy Phật giáo không giáo phái. Ông mất ngày 29 tháng 3 năm 2000 tại Chicago.

Tải xuống (Down load) Công Án Thiền PDF file

Theo phuocquethuquan.net

Comments are closed.