Hạnh Phúc Thay Thấm Nhuần Mưa Pháp !


Hạnh phúc thay được học thêm một Thiền phái !
Mỗi lần tham cứu có cơ hội đào sâu …
Vừa học hỏi vừa biết trình độ tới đâu.
Thọ nhận, liễu thông chút nào Chân lý ?

Thiền là đời sống, hiện thực và giản dị !
Là cánh chim bay không dấu vết trên bầu trời,
Là dòng sông không tắc đọng, chảy thảnh thơi
Là cây cỏ ru theo gió như đang giảng pháp ?

Phải giác ngộ được mới có giải thoát !
Do chấp trước nên rắc rối nhiêu khê
Có khái niệm tạo vọng tưởng u mê
Còn phân biệt chưa tỉnh thức … còn xiềng xích!

Thấm nhuần mưa pháp … cuộc sống thật hữu ích !
Hạnh phúc mỗi ngày dù … chưa đến đích !

Huệ Hương

Comments are closed.