Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2645


( Phật lịch 2565- 2021 trong mùa Đại Dịch ! )

Ngồi lặng hằng giờ trước Thông bạch gửi từ hải ngoại !
Những lời vàng ngọc được nhắn gửi từ trái tim,
Giữa trùng trùng khổ đau do dịch biến thể liền liền…
Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức nguyện xin quán chiếu !!

Căn cơ thấp … chưa vững tin nên sợ hãi…
… Ước mong được sách tấn, chỉ dạy điều chưa hiểu !
Phải chăng cần có một nơi để nương tựa tâm linh… ?
Ít ra… tạo đồng cảm ngộ trong bí ẩn siêu hình…
Giúp người con Phật bình tĩnh hơn, rõ biết !

Xưa nghe nói Phật Đản Sinh…
Liền nghĩ ngay đến Lâm Tỳ Ni thanh khiết
Lúc Ngài chào đời, tên Sĩ Đạt Ta
Có Cha Tịnh Phạn, Mẹ Hoàng Hậu Maya
Nào biết được mục đích thực của sự thị hiện !

Phật… nghĩa là Tánh Giác hằng hữu miên viễn !
Gọi là Phật khi giác ngộ được chân lý cuộc đời
Đấy là Tứ Diệu Đế… con đường Đạo quá tuyệt vời,
Chấp nhận đối diện nghịch cảnh…
Tu kham nhẫn và chỉnh lại nhận thức !!

Đức Thể Tôn thị hiện ra đời… Bồ Tát nhiều kiếp ức !
Học được rằng… duy Trí Tuệ mới diệt được Vô minh
Nhờ Đạo Đế để Giác Ngộ thành hình
Giải thoát là tận diệt tham vọng và ái dục !

Dù hậu quả đại dịch gây nhiều tiêu cực cảm xúc,
Nguyện khắc phục tẩy trừ phiền não vấn vương…
Lễ tắm Phật nay đã rõ nghĩa tận tường,
Ba lần rưới nước là tịnh thanh Thân, Khẩu, Ý!!!

Nguyện cúng dường Thế Tôn với năng lực từ bi và quyết chí !
Hơn một năm… thấy rõ hơn định luật Vô Thường
Sẽ vun bồi lòng bao dung, rộng mở tình thương
Khắc ghi rằng ” TẤT CẢ THAM VỌNG ĐỀU VÔ NGHĨA ”

Kính mừng Đại Lễ Phật Đản Sinh lần thứ 2645…
………….với muôn hồng nghìn tía
Nguyện thế giới yên bình…
Đại Lễ Khánh Đản Đức Bổn Sư… tiếp tục huy hoàng rực rỡ !!!

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Huệ Hương

Comments are closed.