Lời Thì Thầm Đêm Khuya Với Mẹ !


Mẹ kính yêu ơi,
Đại dịch thế kỷ 21 này quả thật tàn khốc !
Mạng sống con người như cỏ rác bọt bèo,
Không ai đoán được ngày mai sẽ ra sao
Đã thấy rõ tất cả đều do phúc đức!

Mẹ kính yêu,
Niềm tin Phật Pháp, biết nhân quả con hoàn toàn tỉnh thức !
Là động cơ giúp thay đổi thái độ mình
Không nhìn lỗi người, trân trọng chân tình
Được thọ nhận trong tương quan giao tiếp !

Kính dâng mẹ những gì con thu nhiếp !
Dù mẹ khuất bóng rồi… lời dạy còn luôn
“Đại Phước lắm mới ăn học sẻ… suông
Có trí tuệ, thành danh nên phụng hiến ! “

Dạ vâng, kính thưa Mẹ;
Con đã tận dụng khả năng có thể… hành thiện
Phước điền mẹ lai láng biết dường bao
Giúp con nếm được hương vị ngọt ngào ….
Của tình người trong Đời và trong Đạo !

Nhân ngày của Mẹ (9/5) trẻ thơ bệu bạo :
Dù tuổi đời đã đến độ thu đông…
Thì thầm đêm khuya… những gì ôm ấp trong lòng,
Kính dâng đến Mẹ nơi phương xa biền biệt
Mẹ kính yêu… Mẹ biết không, Mẹ là tất cả,
Mẹ thật tuyệt vời… bất diệt !

Huệ Hương

Comments are closed.