Tử Vong Đành Chấp Nhận Do Nghiệp Và Phước !


Bản tin về con Vi rút biến thể thật chấn động !
Nhà Bác Sĩ về truyền nhiễm học đã tử vong
Dù hai lần tiêm vắc xin thứ xịn ( Pfizer ) tưởng … xong !
Không ngờ … nghiệp hay Phước mới là quyết định !

Vận mệnh mình tuy vậy đôi khi cần bản lĩnh !
Luật lệ ban hành chớ có dễ ngươi
Tại Việt Nam đang áp dụng 5 K với mọi người,
Khẩu trang, khử trùng, khoảng cách, không tụ tập …

Và nhất là khai báo y tế … cập nhật!
Về chuyên khoa … vấn đề vẫn nhức đầu
Thuốc chủng ngừa bảo vệ được bao lâu ?
Phải chăng … lệ thuộc chính mình kháng thể ( antibody )

Thiên hạ kháo nhau :
thế giới này đang một nửa (1/2) tận thế !
Tu mau kẻo trễ… sàng lọc đến rồi,
Đành tin số mệnh do nghiệp, phước mà thôi
Vô Thường đến không một ai chạy thoát !!!

Huỳnh Phương – Huệ Hương

Comments are closed.