Vạn Vật Sinh Tồn – Đạo Chuyển Hoá Phiền Não – Bụi Trần

Vạn vật sinh tồn !

Càng chế tạo vắc xin, càng khám phá … vi rút biến thể !
Chấp nhận rằng từ nay ta phải sống chung rồi
Thành, Trụ, Hoại, Diệt thế giới phải tuân thôi
Tất cả Vạn vật đều tuân … quy luật đó !

Quay nhìn lại mình, độc cư cũng gặp khó !
Một vài ngày không quét dọn sẽ thấy ngay
Dù đóng kín cửa bụi vẫn vướng đầy
Cỏ dại mọc nhanh theo hướng sinh tồn của chúng !

Từ đấy chiêm nghiệm lời Phật Tổ dạy … quá đúng
Quét dọn vườn Tâm từng mỗi sát na
Bụi vừa vướng vào, lau phủi đuổi mau … ra
Để lâu ngày cơ hội hạt giống xấu mọc rễ !

Và tập khí trở thành … chớ nên khinh dễ !!!!

Huệ Hương

___________________________

Đạo Chuyển Hoá Phiền Não…

Người thường ví : Đời Là Bể Khổ.
Đang sống là : lặn hụp trong bể này…!?
Khổ bao vây làm sao thoát ra đây.
May mắn thay Phật có dạy : Diệt Khổ Chi Đạo.

Không phải Diệt như người đời thường bảo.
Phật Pháp dùng Chuyển Hoá khổ đau thôi.
Khổ, nghĩa đen là bụi, rác bám lâu đời.
Pháp ví như chổi thời thời quét sạch bẩn !!?

Tu quán chiếu rõ vườn tâm, thật mình mẩn.
Từng sát na, nhận rõ bụi bám vào.
Chuyển hoá mau nhờ Phật Pháp nhiệm mầu.
Sống không phiền não, Trần gian thành Cực Lạc.

Năng Quán Tâm Giả, người tu phải cố đạt.
…..
Bất Năng Quán Tâm Giả… Cứu Cánh Trầm Luân.

Viên An

___________________________

Bụi Trần

Bụi trần ai, buông rời nhưng… chẳng thể
Đã theo ta, duyên nghiệp lắm… kiếp rồi
Dù nhủ lòng, tỉnh thức cũng… thế thôi
Bát phong tới, vô minh… liền theo đó

Bụi trần ai, muốn vượt càng… thấy khó
Đối đau thương, trì nặng… vướng lòng ngay
Chưa vui trọn, khổ não đã… lấp đầy
Chập chùng bi lụy, khó bề… tránh chúng

Bụi trần ai, tự mình ràng… biết đúng
Tâm vượn chuyền, tạp niệm mỗi sát na
Chổi quyét hoài, mong sạch lại… càng ra
Chăng Bể khổ, vô tỷ đời… bám rễ

Phật Pháp làu, nhưng hành… nào có dễ

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.