Bâng Khuâng Hoài Niệm


Một chút cảm hoài bâng khuâng vừa xúc động
Hành trạng quý chân tu chưa biết đến trong đời
Âm thầm lặng lẽ công hạnh sáng ngời
Mãi đến ngày viên tịch tiểu sử lên trang tưởng niệm

Thời gian tìm cơ hội tri ân rất hiếm !
Pháp, tài, lữ, địa mấy ai đủ thuận duyên
Thời đại số … bao người quay lại cội nguyên
Ngẫm nghĩ lại chất liệu tốt … cần huân tập

VChủng tử thiện làm sao gieo trồng ũ ấp
Phải chăng được chăm sóc uốn nắn từ Thầy
Kề cận tiếp nhận khác hẳn… online dù mỗi ngày
Đôi lúc … khập khiễng thế nào thời đại mới !

Tìm đâu lại cách giáo hoá xưa trong Đạo giới!
Từng ngày bên Thầy học từ ánh mắt nụ cười
Hành xử , lời khuyên thắm đượm tình người
Làm nền tảng tạo nên tác phong nhân cách !

Huệ Hương

Comments are closed.