Hãy Trả Lời Em – Tu Có Chuyển Nghiệp – Mọi Việc Đời…


Hãy trả lời Em !

Chị ơi!
Hình như có sự sắp đặt ngẫu nhiên của tạo hoá ?
Có điều thật tốt đẹp hoặc u tối đã hình thành …
Em không thể nào bình thản khi mộng vỡ tan ?
Nghe lý thuyết dễ …nhưng thực hành sao khó quá !

Em ạ, tự hỏi mình và tự khám phá:
“Bất cứ ai, bất cứ gì hiện hữu cuộc đời ta do bởi nghiệp duyên”
Tạo bởi kiếp này hay quá khứ vạn niên …
Không dễ gì ta hiểu và lý giải !

Khuyên em … nên hồn nhiên chấp nhận khi gặp phải !
Chuyển hoá cái xấu … duy nhất bồi đắp hạnh lành
Đấy con đường nhanh, thay đổi họa phát sanh
Vì tất cả đều do nhân quả nghiệp báo !

Đừng tin “ số phận con người…. sấp ngửa đồng tiền tráo ”
Hãy chăm lo phát triển tâm thức mình
Sử dụng thời gian một cách thông minh.
Cuộc sống nề nếp vào kỷ luật cần phát triển

Và mỗi hành vi lời nói ý nghĩ em ơi , thật lương thiện !

Huệ Hương

___________________________

Tu Có Chuyển Nghiệp…

Tiến trình Nhân – Duyên – Quả trổ theo thứ tự.
Chữ Duyên lành dữ tác động quả mới sanh.
Cũng có khi nhân HOA mà quả CỎ đành rành.
Sống là trả nghiệp, có tu quả trổ nhẹ.

Sống thản nhiên, nhân quả sao tránh né.
Trong cộng nghiệp, có biệt nghiệp, không sai.
Cơn sóng dữ, bao người bị cuốn, một kẻ dơ tay.
Biệt nghiệp nào, kìa mảnh gỗ trôi, là phao cứu.

Nhiệm mầu lắm, tưởng như chuyện hy hữu.
Biển tham sân si, có ai sống thiện lương.
Vạn nẻo nhân sinh, hướng Phật thấy rõ đường.
Sống Tỉnh Lặng, An Lạc… Tâm Hướng Thiện.

Tu hiện đời, nghiệp xấu có chuyển biến …

Viên An

___________________________

Mọi Việc Đời…

Mọi việc đời, phải chăng do… tạo hóa
Xuân tươi, Hạ ấm, Thu phai, Đông tàn
Nước lớn… ròng, khô hạn tới mưa tan
Nghe lý thuyết… vận hành, phức tạp qúa

Mọi việc đời, tìm căn nguyen… khai phá
Qụy tu về Sinh, Trụ, Hoại chữ… duyên
̣Đá cũng mòn, nào đứng mãi… thiên niên
Con người lắm, thăng trầm… cùng lời giải

Mọi việc đời, khi đương đầu đối…. phải
Chỉ cần Tâm, luôn giữ vẹn… thiện lành
Đừng chao lòng, tùng bách ngã… nghiêng sanh
Bao vun đắp, dã tràng giây hủy…. báo

Mọi việc đời, đúng sai… đen trắng tráo
Chỉ biết ta, không thẹn… sống chính mình
Thì cần chi, những biện… giải vô minh
Như gió thoảng, thách thức hòng… thi triển

Hãy Tịnh lòng, An Lạc… Tâm hướng thiện

tp

Comments are closed.