Trí Tuệ Và Tính cách !

Đọc tiểu sử hành trạng quý cao tăng hiền đức!
Trí tuệ con người trong tỉnh lặng… mới trưởng thành
Lạ thay, trong khổ đau bảo táp… tính cách phát sanh,
Càng học tập chiêm nghiệm cuộc đời là vậy!!

Phải chăng dù thế nào mỗi người tự tỉnh giác lấy !
Khi thái độ hành xử cho hợp lý hợp tình
Tiêu cực, tích cực giao tiếp cách thông minh
Khoảnh khắc nhỏ nhoi tuỳ tầm nhìn không che chắn !

Cuộc đời kỳ diệu nhờ trái tim hồng thắm !
Gột rửa tham ưu, ảo tưởng loại dần
Đôi khi thành kiến thuở ấu thơ thu nhập … dễ sai lầm
Có trí tuệ …biết được mình vẫn là trăng toả sáng !

Vì niềm tin đạo pháp giúp đạt “TỊCH KHÔNG QUÁN “!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.