Đóa Huyền Vi


Sống là vẹn nghĩa yêu thương
Đến đi vạn cõi mười phương diệu ngàn
Bước chân du lữ bên đàng
Hạc trong chớp bể hôn hoàng thong dong

Ngàn năm cỏ nội hoa đồng
An nhiên phơ phất hương nồng cuối sông
Nở cho nhau triệu đóa hồng
Đâu bờ vong diệt, phiêu bồng tử sinh.

Lê Văn Trung

Comments are closed.