Lỡ Một Mùa Trăng


mưa suốt đêm qua, rằm tháng tám
đèn đuốc còn đâu, chú cuội buồn
chị Hằng dấu mặt, rươm rươm lệ
ướt đẫm đêm đen, tối một màu

mưa suốt đêm qua, rằm tháng tám
sáng còn động đất, dậy trời nam
thế sự xoay vần, hay điềm gở
dịch gặp thiên tai, dữ hoá lành

Vạn Hữu

Comments are closed.