Mấy Đóa Hoa


Ra vườn ngắm mấy đóa hoa
Mùa xuân đang đến trong ta an bình

Đất trời đang giảng lời kinh
Đông tàn xuân đến tử sinh luân hồi
Vô thường nhẹ bước chân đi
Hôm qua còn đó… mất rồi hôm nay
Như là những đám mây bay
Mới vừa thấy đó… đến nay phương nào
Kìa người vừa mới đón chào
Mà nay đã vội bước vào thiên thu
Thôi thời phủi tóc mà tu
Theo kinh pháp đó bớt u mê dần
Miễn là chấp nhận khó khăn
Ngày trôi tháng lại lần lần khá lên
Rồi về chùa đó chốn quen
Kiến hòa đồng giải biết thêm đạo mầu

Kẻo không qua vội chiếc cầu
Tử sinh đến vội có lâu lắc gì
Hãy mau pháp thí cùng người
Dẫu rằng gian khổ không rời lời kinh

Như xuân ngày tháng an bình
Hoa kia đang nở đậm tình dễ thương

Minh Nghiêm

Comments are closed.