Mỗi Ngày…


Mỗi ngày dù nắng hay mưa
Dỡ trang kinh cũ rất ưa tụng hoài
Quên luôn covid bên ngoài
Lặng yên tâm đó thân này cũng an

Mỗi ngày thấm chút đạo vàng
Thản nhiên mà sống không tranh đua người
Có chăng là những nụ cười
Vì rằng đã thấm… lìa đời mang chi

Mỗi ngày… đêm đến khép mi
Ghét thương hờn giận cũng thì đều quên
Nên chi giấc ngủ đến liền
Dậy thời rạng rỡ… đổi tiền nào mong

Mỗi ngày khi mặt nhật hồng
Trang kinh đã tụng ra vườn thăm hoa
Dẫu chùa… covid nên xa
Lan quân tử nở… như ta ở chùa

Mỗi ngày dù nắng hay mưa
Trang kinh Thầy dạy vẫn chưa phai nhòa
Âm ba vọng mãi trong ta
Cảm ơn tất cả… nhất Chùa Hoa Nghiêm

Minh Nghiêm

Comments are closed.