Trung Thu


Trống chuông Bát Nhã trên chùa
Ngân vang Phật Tử cùng nhau tu hành
Thật vui có chị có anh
Có em bé tí cũng tranh đến chùa
Đón mừng lễ Tết Trung Thu
Trăng rằm tháng tám chẳng lu chút nào
Tiếng cười tiếng nói xôn xao
Làm sao nói hết biết bao vui mừng

Nhưng vì Covid tạm ngưng
Không lên chùa được lockdown hơi buồn

Trăng rằm muôn thuở vẫn tròn
Mừng Trung Thu đó cũng còn vui thôi
Gọi phone thăm hỏi ít lời
Cùng nhau chia sẻ sáng ngời tròn trăng
Mùng vui trong một khoảnh sân
Cũng là còn đủ người thân trong nhà

Mai này cơn dịch phải qua
Trung Thu lại đến chúng ta lên chùa
Vui ơi biết mấy cho vừa
Gặp Thầy gặp bạn cùng nhau chuyện trò

Minh Nghiêm

Comments are closed.