Tự Chúc Phúc Mình !


Đã lâu rồi… sinh nhật đến đi không lưu ý
Chỉ năm này bạn gửi thư pháp chúc mừng
Như chất liệu khích phát hoài niệm chẳng dừng
Nào… đón mừng sinh nhật như thời còn niên thiếu !

Trước khi tự mình chúc phúc, soi rọi quán chiếu
Nhìn lại một năm tu tập tiến bộ gì thêm …
Kiểm soát tâm mình cái an cái lạc có tăng lên ?
Có trào dâng niềm vui mỗi lần Minh Sư hướng dẫn ?

Khi đối diện người nhiều khuyết điểm… chấp nhận ?
Rằng… yếu tố hoa trong họ tàng chứa … gắng tìm
Nên cái buồn cái sân mất hết… được bình yên
Biết ẩn cư… vì
“ Cuộc đời là con chim ưng, mình là chim sẻ “

Tự chúc phúc mình… ngâm thơ khe khẽ :
“ Ngày đêm kinh sách vui thú ngữ thư
Ước gì thời gian còn lại sẽ đủ dư
Thừa hưởng …hương trí tuệ trao truyền từ Pháp Bảo ! “
Vô thường đại dịch… nguyện mau đạt chỗ rốt ráo !

Huệ Hương – Melbourne 15/9/2021

Comments are closed.