Tu Trong Đạo Phật


Tu Trong Đạo Phật Là gì ?  ( Ý Phật, lời Phàm )
Là sửa lại những điều gì ta sai
Làm sai, nói sai, nghĩ sai
Lương tâm, đạo đức ….bỏ ngoài tai ta
Tư lợi … thói xấu của ta
Nhưng mang đau khổ lại cho nhiều người

Bạn ơi, hãy nhớ … Kiếp người
TỨ ÂN… Ghi thật rõ ràng trong kinh
Ơn Tổ quốc … Ơn Ông Bà
Ơn cha, ơn mẹ, ơn Thầy, ơn Cô
Ơn bè bạn với đồng bào
Nhờ họ… Ta mới có ngày hôm nay
Sống sao… Đạo Lý cao ,dầy
Phước đức, công đức ….mang vào kiếp sau.

Đời người… có nghĩa gì đâu ?
Thân xác tan rã… Đi vào hư vô
Nghiệp thiện, nghiệp ác… còn nguyên
Quả, Nhân. Nhân quả là… Do chính mình.
Ai ơi gắng sức… TU HÀNH
Kiếp này… TU GẮT… Có ngày VÃN SANH.

Mai Duong ( Nguyen Thi Phương Mai ) -Melbourne 17.6.2018

Comments are closed.