Đêm Qua


Đêm qua một giấc mộng lành
Hoá thân làm đất để dành cỏ hoa

Người đi dạo bước lại qua
Cũng không hề trách hoặc la oán gì
Dù người xã rác khắp nơi
Ngập tràn nước bẩn có chi mà buồn

Tỉnh ra vui suốt cả lòng
Bao nhiêu phiền não có hòng ra chi
Bởi vì tất cả do người
Hồn ta an lạc đủ cưới thênh thang

Đúng là một giấc mộng vàng
Sẽ không rời khỏi trên đàng tử sanh
Giữ gìn ở mãi trong tâm
Cho dù năm tháng âm thầm qua nhanh

Trong lòng hoa lá quanh quanh
Không hề thay đổi xanh xanh đất trời
Cười vui cười mãi muôn đời
Ngày đêm mộng đẹp tỏ ngời bình an

Từ nay ta sẽ hân hoan
Sống như cơn mộng mơ vàng đêm qua

Minh Nghiêm

Comments are closed.