Học & Hành


Con vào thư viện học thôi
Khi quen kinh sách xong rồi phát ngôn
Đến khi lời nói đã tròn
Con bèn tu tập tỏ tường trước sau

Tạo thành khẩu nghiệp không lâu
Chuyển sang thân đó thật mau vô cùng
Ý thân và khẩu lẫy lừng
Chí tâm thực hiện theo từng ngày qua

Pháp kia Thầy Tổ không lìa
Hoa Nghiêm chùa đó thật thà kề bên
Nghìn đời muôn kiếp không quên
Trở thành hành giả để nên với đời

Nhân duyên đã vẹn trọn rồi
Còn chờ chi nữa tức thời hành luôn
Xem kinh đọc kệ hằng ôn
Rồi đem thực tập cho tròn đường tu ..

Mỗi ngày một chút hoà nhu
Cảm ơn kinh sách ở thư viện chùa
Tạo nên nghiệp thiện cũng vừa
Thân an tâm lạc không thừa chút nao

Minh Nghiêm
Kính tặng Chị HUỆ HƯƠNG… một người Chị có nhiều đạo tâm… đã quen trên HOA NGHIÊM 19/102021

Comments are closed.