Học Giả – Hành Giả


Học giả – Hành giả.
Người học thức – Người Vô Học

Bài kinh Trung Bộ nào … Phật đều chỉ dạy :
Người tu cần nhất … thanh lọc nội tâm
Còn chúng sanh luân hồi … vì uế nhiễm bụi trần
Trả nghiệp cũ chưa xong … nghiệp thiện mới nào trọn vẹn ?

Nhìn lại mình đường tu học thật hỗ thẹn !
Người có học thức hay Học giả xứng tên đây ?
Học thức là ứng dụng kiến thức cho hiện tại này
Còn Học giả chỉ lý thuyết không thực hành chi cả!

Trái lại ….
Hành giả luôn cố gắng diệt trừ bản ngã
Mỗi sáng mai thức dậy phải tự hỏi mình
Niềm tin vào Tam Bảo còn vững chắc … đã xiêu ?
Tứ phạm trù “ TỪ, BI, HỶ, XẢ “ đạt đến bao nhiêu?
Chừng nào hoàn thành Giới Định, Tuệ … người Vô Học ??

Thao thức trắng đêm … lệ tuôn bật khóc
Hành trình kiếp người vừa đi trọn ba phần
Vẫn đôi lúc chưa quyết định được tự thân
Vẫn quẩn quanh … tham ái dính mắc vòng thế tục .
Than ôi ! Đã bao lần nguyện hứa sẽ khắc phục !!!!!

Huệ Hương

Comments are closed.