Lá Kia….


Lá kia chợt đã rời cành
Phận người dòn mỏng tử sanh về gần
Nếu mà cứ mãi lần khân
Trở tay không kịp dậm chân than trời

Hãy mau tu tập chớ lười
Thầy thường nhắc nhở cảnh đời hãy quên
May còn có chút nhân duyên
Lên chùa học hỏi bình yên tu hành
Dẫu rằng covid tung hoành
Tụng kinh và kệ đô thành tỏa phong

Trời đang vào cuối mùa đông
Thị phi quên hết một lòng Nam Mô
Khép đi những chuyện xôn xao
Tây Phương dần bước đón chào đóa sen

Biết bao bằng hữu thân quen
Lầu châu cát ngọc trang nghiêm muôn phần
Có chim hót tiếng dịu dàng
Cây và lá giảng pháp mùng vô biên

Cảm ơn chiếc lá muôn niên
Giúp ta hiểu rõ kết duyên tu hành
Cảm ơn chiếc lá lìa cành
Từng câu niệm Phật bước gần trời Tây

Minh Nghiêm

Comments are closed.