Thư Viện Chùa

Ta vào Thư Viện của chùa
Có Ngài Di Lặc hay đùa thật vui
Quên đi những chuyện sân si
Buông luôn tranh chấp từng ly hôm rày

Nên lòng thật nhẹ mỗi ngày
Cảm ơn Ngài đó ta hay mỉm cười
Bụng ta cũng bắt chước người
Chứa dung tất cả có chi sánh cùng

Đắng cay chua chát đều ngừng
Thuận hay là nghịch cũng mừng trôi nhanh
Nên ta quyết chí tu hành
Dẫu không nên đặng cũng thành người vui..

Năm hai mươi mốt đang trôi
Cảm ơn Di Lặc chỉ bày bình an
Chuyện đời đã hết gian nan
Vì thân tâm đó quả an lạc nhiều

Nhìn ai cũng thấy đáng yêu
Đều là Phật Tử thật nhiều dáng quen
Dẫu rằng chẳng biết họ tên
Nhưng vào chùa đó khó quên thật mà

Chúng ta chung một mái nhà
Cảm ơn Thư Viện của chùa Hoa Nghiêm…

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.