Phật Ở Đâu…


Phật nào chỉ ở trên cao
Thử nhìn thử ngắm… biết bao hiện tiền

Này bình hoa đẹp kết duyên
Ngày qua rất lẹ thành liền rác thôi
Vô thường bài pháp đang trôi
Chính là Phật đó chỉ bày cho ta

Ra vườn thăm đến cây cà
Trái xanh trái đỏ thật là dễ thương
Bây giờ còn đó ngắm trông
Rồi thì héo úa đã thông và tường
Thành trụ hoại diệt lẽ thường
Phật xưa đã dạy phải thông hỡi người

Như xe xinh đẹp một thời
Tháng ngày trôi lẹ hóa đời cũ thay
Chớ nên chìm đắm mê say
Để thành trói buộc không hay sau này

Thử nhìn thân xác hôm nay
Bây giờ lớn tuổi tóc phai bạc màu
Từng câu Phật dạy nào lâu
Chỉ ta không nhớ hết âu lại sầu

Phật nào có ở nơi đâu
Chung quanh ta đó nhìn sâu thấy Ngài

Mình Nghiêm

Comments are closed.