Tham Sân Si & Tây Du Ký

Chúng ta là những phàm nhân
Nên chi cố gắng tham sân bớt dần
Chữ si xin cũng mòn lần
Đọc Tây Du Ký ân cần tiến tu

Ngộ Năng Bát Giới họ Trư
Lòng tham vô hạn nhớ từ nghìn xưa
Theo chân Thầy đó dễ ưa
Huyền Trang Tam Tạng thật vừa bước tu

Tề Thiên Đại Thánh ngàn thu
Ngũ Hành Sơn đó đè lâu lắm rồi
Theo chân Tam Tạng giúp người
Lên đường thỉnh pháp rạng ngời phương Tây

Sa Tăng chỉ tánh mê si
Một lòng giúp đỡ cho Thầy đường xa
Ba người chỉ tánh của ta
Sân tham cùng với si là trong thân

Thân này chính thực Huyền Trang
Tánh kia hằng có không lần nào xa

Tu thân tu tánh chính ta
Là kinh vô tự gởi kia cuộc đời
Ngẫm Tây Du Ký thật hay
Một bài pháp đó hôm nay đã tường ..

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.