Thứ Năm


Thứ năm giờ đã về gần…
Sao không thức dậy ngày dần đang trôi …
Một ngày hai bốn tiếng thôi …
Qua đi rất lẹ cả đời khó mua …

Bạc vàng dễ kiếm đó mà…
Bóng câu cửa sổ thật là khó khăn …
Cũng như gìn giữ nguồn tâm…
Luôn luôn bình thản dẫu đang giận hờn …

Đắng cay mặn ngọt vuông tròn …
Nếu không qua đặng là còn cõi ma….
Trông người mà ngẫm đến ta…
Gắng công tu tập kẻo ra ngoài mồ…

Đã tu quá ít nên lo …
May nhờ bạn đó nhỏ to khuyên dần…
Còn hơn nghìn kẻ chung quanh…
Thấy mình làm bậy đứng khanh khách cười…

Thứ năm không gọi không mời…
Cũng như mặt nhật đời đời phương đông…

Mình Nghiêm

Comments are closed.